ورود يكشنبه 29 اردیبهشت ماه 1398
 
  نظرسنجي  
 
نظر شما درمورد وب سايت بنياد مسكن خوانسار چيست؟

 

ارسال
   
 
 
مسکن مهر خوانسار
گزارش
گزارش عملكرد حوزه مسكن مهر
الف – تسهیلات ساخت (اراضی 99 ساله – تعاونی ها) جمعا به تعداد 706 واحد كه تعداد 523 واحد در مرحله نازك كاري قراردارند. ب- تسهیلات ساخت (اراضی ملکی) جمعا به تعداد 351 نفر که تماماً تکمیل گردیده است . ج- نظر به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان قائم مقام سازمان مسکن و شهرسازی در شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزارنفر عهده دار مسئولیت سازمان مسکن و شهرسازی می باشد نظارت عالی بر پروژه ها مسکن مهر انفرادی (خود مالک و 99ساله) برعهده این بنیاد بوده که به طور مداوم و مستمر توسط کارشناسان این بنیاد در کلیه مراحل ساخت ، نظارت گردیده و آزاد سازی مراحل تسهیلات بانکی با نظارت و تایید این بنیاد صورت گرفته است.  

Module Border Module Border
  تلفن تماس ها 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
بنیادمسکن شهرستان خوانساربنیاد 031-57233850031-57233852
Module Border Module Border
 
ساير سايت ها
Copyright (c) 1398/02/29 بنیاد مسکن انقلاب اسلامي شهرستان خوانسار
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا