ورود يكشنبه 29 اردیبهشت ماه 1398
 
  نظرسنجي  
 
نظر شما درمورد وب سايت بنياد مسكن خوانسار چيست؟

 

ارسال
   
 
 
گزارش عملكرد حوزه مسكن روستائي
اعطای تسهیلات قرض الحسنه و بلاعوض -
1-پرداخت تسهیلات بهسازی مسکن روستایی و بلاعوض به متقاضیان تحت پوشش بهزیستی و دارای یک معلول و دومعلول به مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال وام قرض الحسنه و مبلغ هشتادمیلیون ریال تسهیلات بلاعوض به تعداد سیزده نفر جهت ساخت مسکن  

حوزه بهسازی مسکن روستائی
تعداد 100فقره وام بهسازی مسکن روستایی (مقاوم سازی) به مبلغ یکصد و پنجاه ميليون ریال از طریق بانکهای ، ملی ، تجارت و صادارت جمعا به تعداد 60فقره به بانک معرفی شده که تعداد 40فقره در مرحله اول و تعداد 26فقره در مرحله دوم دریافت نموده اند. 2-بیمه ساختمانهایی که زیر نظر بنیاد مسکن ساخته شده و از تسهیلات ویژه طرح بهسازی مسکن روستایی استفاده نموده جهت ایجاد رفاه و امنیت اجتماعی روستائیان ویژه شهرهای باجمعیت شهروندی کمتر که شامل بیمه آتش سوزی ، صاعقه انفجار، زلزله و سیل بوده و همچنین پرداخت یارانه بیمه واحد های مسکونی به 47نفر از روستائیان محترم 3- پیگیری و قراردادن روستای قودجان در زمره روستاهای دارای الگوی بافت باارزش و همچنین پیگیری و واریزمبلغ 29350000 بلاعوض به 27 نفر در روستای قودجان تحت عنوان یارانه الگوسازی واحد های روستاهای دارای بافت بارزش از تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و پیگیری نقشه بردای ، تهیه نقشه ، ناظر و معرفی افراد ذکر شده به بانک جهت دریافت مبلغ یکصد و يكصدو بيست پنج میلیون ریال وام بهسازی مسکن روستایی و همچنين ساختمان تعداد 16 نفر از متقاضيان اتمام گرديده و پايان كار دريافت نموده اند.  

پرداخت وام تعمیری وحوادث
پرداخت مبلغ ششصدمیلیون ریال تسهیلات تعمیر مسکن در بانکهای عامل صادرات و تجارت پرداخت مبلغ یکهزاروپانصدمیلیون ریال تسهیلات حوادث از طریق بانک صادرات  

Module Border Module Border
  تلفن تماس ها 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
بنیادمسکن شهرستان خوانساربنیاد 031-57233850031-57233852
Module Border Module Border
 
ساير سايت ها
Copyright (c) 1398/02/29 بنیاد مسکن انقلاب اسلامي شهرستان خوانسار
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا